Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 1
‘Hood’ ile oksijen verilerek tedavi edilen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu
Kazım Küçüktaşçı *1 ,Nedim Samancı *2 ,Muhammet Demirkol *3 ,İhsan Koşumcu *4 ,Duygu Taşkaldıran *3 ,Zeynep Ersöz Güngör *3 ,Hilal Balcı *3
1 Tekirdağ Devlet Hastanesi Neonatoloji Uzmanı, Tekirdağ
2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Tekirdağ
3 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Asistanı, Tekirdağ
4 Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Tekirdağ
Pnömotoraks, yenidoğanlarda önemli morbidite ve mortaliteye neden olan en sık hava kaçağı sendromudur. Spontan gelişebileceği gibi altta yatan akciğer problemi veya predispozan faktörlere bağlı olarak da görülmektedir. Pnömotoraks olgularının tedavisi klinik duruma göre değişmektedir. Küçük, asemptomatik pnömotoraks vakaları tedavi edilmeden kendiliğinden düzelebilmekle birlikte, semptomatik olan ve kliniği bozulan olgular mutlaka drene edilmelidir. Burada, solunum sıkıntısı semptomları olmasına rağmen ‘hood’ ile oksijen altında kliniği ve hemodinamisi stabil giden, cerrahi girişim uygulanmadan düzelen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu sunuldu. Anahtar Kelimeler : pnömotoraks, yenidoğan
Copyright © 2016 cshd.org.tr