Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Göğüs ön duvarında kitle ile tanı alan torasik aktinomikoz Bir vaka takdimi
Erdoğan Yüzkollar1, Tamer Özekinci2, Seval Özdemir3, Elfi Divanlı4, Fatih Ünal1 Yusuf Özmen5, Mehmet İzzet Avşar2
SSK Bursa Çocuk Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Çocuk Cerrahisi Uzmanı, 3Mikrobiyoloji Uzmanı, 4Radyodiagnostik Uzmanı, 5Dermatoloji Uzmanı Aktinomikoz, apseleşme, fistülleşme ve sülfür granülleri ile karakterize kronik ilerleyici, bulaşıcı olmayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Aktinomikoz enfeksiyonun başlıca klinik formları, servikofasiyal, torasik, abdominal, pelvik ve sistemik aktinomikozistir. Torasik aktinomikoz, tüm olguların %15’ini oluşturur, olguların çoğu pulmoner yerleşimlidir, ekstrapulmoner tutulum çok seyrektir. Aktinomikozis olgularının ancak %7’si on yaş altında görülür. Bu makalede, ğöğüs ön duvarında ağrı ve kitle ile getirilen, dokuz yaşında erkek hastada aktinomikozisin klinik formlarından olan torasik aktinomikozisli bir vaka sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Torasik aktinomikoz, göğüs duvarında kitle, thoracal actinomycosis, mass on chest wall.
Copyright © 2016 cshd.org.tr