Editörler

KURUCU
İhsan DOĞRAMACI

EDİTÖR
Murat YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YARDIMCI EDİTÖR
Turgay COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YÜRÜTME KURULU
Murat YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Turgay COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YAYIN SAHİBİ
Yayınlayan Kurumlar Adına
Murat YURDAKÖK 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Enver HASANOĞLU

DÖKÜMANTASYON
Ali DÜZOVA

Copyright © 2016 cshd.org.tr