Editörler

KURUCU
İhsan DOĞRAMACI

EDİTÖR
Murat YURDAKÖK 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YARDIMCI EDİTÖRlER
Turgay COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Gülen Eda UTINE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ümit Murat ŞAHİNER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YÜRÜTME KURULU
Murat YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

YAYIN SAHİBİ
Yayınlayan Kurumlar Adına
Elif Nursel ÖZMERT

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Enver HASANOĞLU

DÖKÜMANTASYON
Ali DÜZOVA

Copyright © 2016 cshd.org.tr