Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 95 Makale Bulundu
Neonatal kolestazlı vakaların geç dönemde değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topuk kanı alınma sonrası bebeklerin ağlama sürelerine etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun etkili somatostatin analoğu octreotide ile tedavi edilen konjenital hiperinsülinizm: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroid uygulamalarının fetal ve neonatal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda prokalsitonin düzeyleri ve sepsis tanısındaki yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisin erken tanısında prokalsitonin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan geç sepsisinde erken tanı ve tedavi kriteri olarak E-selektin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda psödomonas glossitinin tedavisinde topikal granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fetal ve neonatal proenflamatuar sitokin yanıtı - perinatal beyin ve akciğer zedelenmesi ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklı doğal surfaktan prepatının klinik etkinliklerinin karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan işitme taraması: başlangıçtan günümüze Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hemolitik hastalık Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Moraxella catarrhalis’in neden olduğu psödogonokokal oftalmia neonatorum vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kandida menenjiti Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda plevral ampiyem Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağının tanısal problemli kolestatik hastalığı: ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner Displazi: Tanımı, Patogenezi, Epidemiyolojisi ve Patolojisinde Yeni Görüşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde serebral fonksiyon monitörü kullanımı: ülkemizde ilk deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda bakteriyel menenjit ve antibiyotik duyarlılığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunun ve yenidoğanın geçici takipnesinin kalıtsal yönü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroidlerin neonatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda seyrek görülen bir hipotoni nedeni olan miyotübüler miyopati: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidili bir yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda torba ve suprapubik aspirasyon yöntemi ile alınan idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Asepromazin: yenidoğanda seyrek görülen bir nörotoksisite nedeni Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anti-C’ye bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığı ve uzamış sarılığı: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder