Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 1
Uzamış bakteriyel bronşit tanısı alan hastalarda immunolojik değerlendirme yapılmalı mıdır?
İsmail Güzelkaş *1 ,Nagehan Emiralioğlu *2 ,Ebru Yalçın *3 ,Deniz Doğru Ersöz *3 ,Deniz Çağdaş *3 ,İlhan Tezcan *3 ,Uğur Özçelik *3 ,Nural Kiper *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Uzamış bakteriyel bronşit çocukluk çağının önemli kronik öksürük nedenlerinden biridir. İmmün yetmezlikler seyrek görülmekle birlikte uzamış bakteriyel bronşit etiyolojisinde araştırılması gereken durumlardandır. Çalışmamızda öykü, klinik, radyolojik ve bronkoskopi bulgularıyla uzamış bakteriyel bronşit tanısı alan hastaların immünolojik değerlendirme sonuçlarının incelenmesi amaçlandı. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü`nde Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında izlenen uzamış bakteriyel bronşit şüphesi ile fleksible bronkoskopi yapılan 31 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortanca yaşı 7 yıl (2.5-14.0 yıl) idi. Öksürük ortalama süresi 11 ay (6-48 ay) olarak bulundu. Bronkoskopide hastaların %51.6`sında pürülan sekresyon, %3.2`sinde bronkomalazi, %3.2`sinde trakeomalazi saptandı. İmmünglobülin (Ig) düzeylerine bakıldığında hastaların %9.6`sında IgG düşüklüğü, %3.2`sinde IgA düşüklüğü saptandı. Bir hasta agamaglobulinemi tanısı aldı. Uzamış bakteriyel bronşitte bronşektazi gelişebilmesi nedeni ile tanı ve uygun tedavisi önem taşımaktadır. Bu hastalarda etiyolojiye yönelik immunolojik inceleme yapılmasının altta yatan immün yetmezliklerin tanısına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : uzamış bakteriyel bronşit, bronşiektazi, immün yetmezlik
Copyright © 2016 cshd.org.tr