Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 1
`Covid-19` pandemisinin yeme bozukluklarına etkisi
Şeyma Erdem Torun *1 ,Hande Üçler Çınar *1 ,Melis Pehlivantürk Kızılkan *2 ,Sinem Akgül *3 ,Orhan Derman *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doktora Öğretim Üyesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Çalışmalar, pandemi sırasında yeme bozukluğu (YB) olan ergenlerin hastane başvurularında artış olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı`nda pandemi sırasında YB başvurularındaki değişimi ortaya koymayı amaçladık. Tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak Haziran 2019-Şubat 2020 (pandemi öncesi) ve Haziran 2021-Şubat 2022 (pandemi sırasında) olmak üzere iki dönemde incelendi. Bu dönemlerde YB tanısı alan hastalar karşılaştırıldı.YB tanısı alan hastaların oranı pandemi öncesinde %1.2 iken (46/3708), pandemide %2.2 (69/3149) idi (p=0.003). Pandemi sırasında atipik anoreksiya nervoza ve erkek YB tanısında istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış saptandı (pandemi öncesi ve dönemi sırasıyla, %6.5'e karşı %17.3, p=0.280; %2.2'ye karşı %11.6, p=0.065).

Bu çalışma, pandemi sırasında kliniğimizde YB başvurularında bir artış olduğunu göstermiş olup pandeminin ergenlerde YB'nin başlangıcı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Anahtar Kelimeler : COVID 19, pandemi, yeme bozukluğu, anoreksiya nervoza, ergen sağlığı

Copyright © 2016 cshd.org.tr