Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 1-2
İbn Hubel el-Baġdādī`nin Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine
Ahmet Acıduman *1 ,Özgür Kuş *2
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Profesörü, Ankara
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kornea Birimi, Sağlık Teknikeri, Tıp Tarihi ve Etik Bilim DoktoruAnkara
Bu çalışmanın amacı İbn Hubel el-Baġdādī`nin XII. yüzyılda kaleme aldığı Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine yazılmış bölümleri Arapçadan Türkçeye çevirerek sunmak, elde edilen bilgileri Türk tıp tarihi literatürüne kazandırmak ve bu bilgileri o dönem bağlamında değerlendirmektir. Bu çalışmada Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb`ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kütüphanesi`nde yer alan basılı bir nüshası incelenmiştir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilgiler eserin birinci cildindeki `Yenidoğanın tedbiri hakkındaki bölüm`, `Çocukların hastalıklarının tedavileri hakkındaki bölüm` ve `Çocukların, gençlerin, orta yaşlıların ve yaşlıların tedbiri hakkındaki bölüm` başlıkları altında ele alınmıştır. Sonuç olarak İbn Hubel el-Baġdādī`nin çocukların sağlığı ve hastalıkları hakkında Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb`ında verdiği bilgilerin er-Rāzī`nin Kitābu`l-Manṣūrī, ʿAlī b. el-ʿAbbās`ın Kāmilu`ṣ-Ṣınāʿati`ṭ-Ṭıbbiyye ve İbn Sīnā`nın el-Ḳānūn fī`ṭ-Ṭıbb`ında yer alan bilgilerle örtüştüğünü söylemek olanaklıdır. Anahtar Kelimeler : İbn Hubel el-Baġdādī, Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb, çocuk sağlığı ve hastalıkları, pediatri, tıp tarihi
Copyright © 2016 cshd.org.tr