Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 1-2
Medya çarpması
Murat Yurdakök *1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Ankara İnternet ve sanal medya aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kullanımı fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olur. Erken yaşlarda (üç yaşından önce), özellikle yalnız başlarına televizyon seyretme çocukların kognitif ve dil gelişmelerini, hafıza matematik ve okuma yeteneklerini bozmakta, okulda başarısızlıklarını artırmaktadır. Medyada karşılaşılan şiddet içeren ve ahlak dışı davranışlar çocuklar için özendirici v e normalleşmiş gibi değerlendirilmelerine neden olabilmektedir. Çocuklar şiddete karşı duyarsız hale gelmekte, şiddeti kanıksamakta ve sorunları çözmede kabul edilir bir yol olarak görebilmektedir. Uzun süre televizyon seyretme ya da ekrana bakmanın kas-iskelet sistemi sorunlarına, obesite riskine, uyku bozukluklarına, görme sorunlarına, fotosensitif epilepsiye, elektromanyetik etkilere neden olabileceği bilinmektedir. Bu konuda ailelere büyük görev düşmektedir. Anahtar Kelimeler : internet, medya, psikolojik, sosyal, fiziksel, etkiler
Copyright © 2016 cshd.org.tr