Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Gözardı edilmiş bir hücrenin dönüşü: mast hücresi ve hematoloji-onkoloji/immunoloji alanlarında tanımlanan yeni rolleri
Öner Özdemir1, Süreyya Savaşan2
Wayne Devlet Üniversitesi Michigan Çocuk hastanesi (Detroit, ABD) 1Pediatrik İmmunoloji-Hematoloji Araştırma Uzmanı, 2Pediatri Yardımcı Doçenti Mast hücresinin son zamanlarda in vitro ortamda üretilip idamesinin kolaylaşması bu konudaki araştırmalara hız kazandırmıştır. Mast hücre olgunlaşma süreci, dokular arasındaki hareketleri, çevre hücreler ve patojenlerle etkileşimleri ve özellikle bağışıklık sistemi içerisindeki etkin rolleri daha iyi anlaşılmıştır. Tümör dokusu ile mast hücresi arasında belirlenen ilişkileri hematoloji-onkolojide; bir immün effektör hücre gibi davranabilmesinin ve sitotoksik etkilerinin keşfi de immunolojide mast hücresi araştırmasında çığır açacak niteliktedir. Biz de aplastik anemi, myelodisplastik sendrom ve myeloproliferatif hastalıklar gibi hematopoietik kök hücrenin hedef olduğu durumlarda mast hücresinin immün modülatör rolünün hastalık sürecinin kontrolünde rol sahibi olabileceği hipotezini araştıran çeşitli çalışmaları laboratuvarımızda yürüterek konuya katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Anahtar Kelimeler : Mast hücresi, hematoloji, onkoloji, bağışıklık sistemi, mast hücre sitotoksisitesi, mast cell, hematology, oncology, immunology, mast cell-mediated cytotoxicity
Copyright © 2016 cshd.org.tr