Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi
Metin Aydoğan1, Demet Gedikbaşı Toprak1, Gülcan Türker1, Emine Zengin1 Emin Sami Arısoy2, Ayşe Sevim Gökalp2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Profesörü Methemoglobinemi tedavisinde intravenöz askorbik asit kullanımına ilişkin bilgiler sınırlıdır. Bu yazıda, prilokaine bağlı toksik methemoglobinemi gelişen ve intravenöz askorbik asit tedavisi uygulanan iki hastadaki klinik deneyimimiz sunulmuştur. Perkütan nefrostomi sırasında 1.8 mg/kg (1.5 ml) prilokain (Citanest® %0.5) kullanılan 25 günlük erkek hastada dördüncü saatte siyanoz gelişti. Methemoglobin düzeyi %54 olarak saptandı ve 300 mg/kg intravenöz askorbik asit uygulandı. Siyanoz otuz dakika sonunda peroral bölgede sınırlandı, iki saat sonra tamamen kayboldu. İkinci hasta, sekiz aylık erkek hasta huzursuzluk ve morarma nedeniyle acil polikliniğine getirildi. Özel bir klinikte sünnet öncesinde lokal anestezik olarak 1.5 mg/kg prilokain uygulandığı, bir buçuk saat sonra huzursuzluk ve morarmasının başladığı öğrenildi. Methemoglobin düzeyi %31 olarak belirlenen hastaya 300 mg/kg intravenöz askorbik asit tedavisi uygulandı. Siyanozu on beş dakika sonra peroral bölgede sınırlı kaldı ve bir saat sonra tamamen kayboldu. Toksik methemoglobinemi vakalarında metilen mavisi bulunamadığında veya glukoz- 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği şüphesi varsa, intravenöz askorbik asit kullanımının bir tedavi yaklaşımı olabileceği düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Methemoglobinemi, prilokain, askorbik asit, bebek, methemoglobinemia, prilocaine, ascorbic acid, infant
Copyright © 2016 cshd.org.tr