Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma
Ayşe Korkmaz1, F. Emre Canpolat2, Murat Yurdakök3, Şule Yiğit3, Gülsevin Tekinalp3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Profesörü Gebelik ve Hashimoto hastalığının birlikteliği hem anne hem de yenidoğan için önemli riskler taşır. Hastalığın klinik ve endokrinolojik tablosu gebe kadınlarda ve yenidoğanlarında oldukça değişken olup esas olarak plasentayı geçen antitiroid otoantikorların yapısına ve miktarına bağlıdır. Antitiroid otoantikorların transplasental geçişi sıklıkla geçici neonatal hipotiroidiye neden olur. Bu çalışmada hastanemizde son on yılda maternal Hashimoto hastalığı öyküsü olan yenidoğanların erken neonatal dönemdeki endokrinolojik durumlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı. Bu bulgu vaka sayısının azlığına bağlı olabileceğinden maternal Hashimoto hastalığı öyküsü 12 yenidoğanda belirlendi. İlk tanı konulduğu dönemde annelerin beşinde (%41.7) hipotiroidi, üçünde (%25) hipertiroidi olduğu, ancak hepsinin gebelik sırasında ötiroid olduğu belirlendi. Yenidoğanların hepsinin tiroid fonksiyon testleri ve fizik muayene bulguları normal sınırlar içindeydi. Maternal Hashimoto hastalığı öyküsü olan yenidoğanların yenidoğan döneminde tiroid fonksiyon bozukluğu açısından yakın izleminin önemi vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Hashimoto hastalığı, gebelik, yenidoğan,Hashimoto disease, pregnancy, newborn
Copyright © 2016 cshd.org.tr