Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Konjenital lösemi Bir vaka takdimi
İbrahim Bayram1, Faruk İncecik1, Kenan Özcan1, Göksel Leblebisatan2, İlgen Şaşmaz1, Atila Tanyeli3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Profesörü Konjenital lösemi, oldukça seyrek görülen, yaşamın ilk ayında belirtileri ortaya çıkan ve genelde akut nonlenfositik lösemi tipinde görülmekte olan bir hastalıktır. İlk bir yıl içinde görülen lösemilerin %1'ini oluşturur. Burada 48 günlükken konjenital lösemi tanısı konan, belirtileri iki haftalıktan itibaren başlamasına rağmen tanısında gecikme olan bir vaka sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : konjenital lösemi, akut non-lenfoblastik lösemi,congenital Leukemia, acute nonlymphoblastic leukemia.
Copyright © 2016 cshd.org.tr