Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Spontan pnömotoraksla gelen Langerhans hücreli histiositoz:Bir vaka takdimi
Tamer Güneş1, Ferunda Demir2, Türkan Patıroğlu3, M. Adnan Öztürk3,Musa Karakükçü4, Remzi Uğraş2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Profesörü, 4Pediatri Uzmanı Çocukluk yaş grubunda seyrek görülen spontan pnömotoraksın en sık nedenleri astma, kistik malformasyonlar, postenfeksiyöz büller ve pnömonidir. Bu yazıda spontan pnömotoraksla gelen ve Langerhans hücreli histiositoz tanısı konulan 22 aylık erkek bebek sunularak spontan pnömotoraks vakalarında Langerhans hücreli histiositozun da düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : spontan pnömotoraks, Langerhans hücreli histiositoz,spontaneous pneumothorax, Langerhans cell histiocytosis
Copyright © 2016 cshd.org.tr