Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
1229 Yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve sendromlar
Gökhan Tunçbilek1, Figen Özgür2, Sevim Balcı3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Öğretim Görevlisi, 2Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Profesörü, 3Pediatri Profesörü Dudak ve damak yarıkları, baş-boyun bölgesinin sık görülen konjenital malformasyonlar arasındadır. Dudak ve damak yarıklarına eşlik eden malformasyonlarla ve dudak-damak yarıklarının dahil olduğu tanınabilen sendromların sayısı ve oranı yıllar içinde artış göstermiştir. Bu çalışmada, bölümümüzde tedavi edilen yarık dudak ve damak hastalarında görülen ek malformasyonların ve sendromların oranlarının saptanması, sınıflamalarının yapılması planlandı. Çalışmaya alınan 1229 hastanın 151’inde (%12.2) izlem veya tedavi gerektiren toplam 206 ek malformasyon (bazı hastalarda birden fazla) olduğu saptandı. Ek malformasyonlar etkilenen organ sistemlerine göre incelendiğinde ekstrakranial iskelet sistemi malformasyonlarının (%23.3) en sık görülen gruptu. İncelenen 1229 hastanın 55’inin (%4.4) de sendromik olduğu saptandı. Sendromik hastalar içinde, Pierre-Robin sekansı (n: 15) en sık görülen gruptu. Yarık dudak ve damak deformitesinin zamanında ve uygun tedavisi yapılsa bile altta yatan ek problemler ortaya çıkması beklenen ideal sonucu etkileyebilir. Bu nedenle hastaların ayrıntılı muayene sonrası doğru tanısının konması, gerek prognoz gerekse de tekrarlama riskleri hakkında aileyi bilgilendirmek açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler : arık dudak ve damak, malformasyon, sendrom, cleft lip and palate, malformation, syndrome
Copyright © 2016 cshd.org.tr