Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Hekim ve ilaç şirketleri arasındaki etkileşimler
Canan Ağalar1, Fatih Ağalar2, İskender Sayek3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesörü
Bu derlemede, hekim ile endüstri arasındaki etkileşimler literatür desteğinde incelenmiştir. Hekim ve endüstri arasındaki ilişkide zaman zaman ortaya çıkabilen etik dışı sapmalar, tüm dünyanın sorunudur. Bu sorunları önlemeye yönelik değişik ülkelerde hazırlanmış kılavuzlar bulunmaktadır. Bu kılavuzlarda hediye verme, sponsorluk, ürün tanıtımındaki promosyonda Kabul edilebilir sınır, tanıtım materyallerinin kullanım alanları ve sürekli tıp eğitimi etkinlikleri gibi pek çok konuya yer verilmiştir. Ülkemizde de Türk Tabipleri Birliği'nin yayınladığı “Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri” ve ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış yönetmelik vardır. Türk Tabipleri Birliği, “Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri” deklerasyonunu, Hekimlik Mesleği Etik Kuralları 15. Maddesi ile bağlamış ve geçerli kural olarak kabul etmiştir. Bunlar, içerikleri bakımından diğer ülkelerin kılavuzları ile benzerlik gösterirler. Bu düzenlemelere karşın sorun çözümlenmiş değildir. Toplumun görüşlerini dikkate alan, yeni uygulama modellerine, kurallara ve mekanizmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler : hekim, ilaç şirketi, etkileşim, drug company, doctor, interaction
Copyright © 2016 cshd.org.tr