Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Yenidoğan döneminde kandida menenjiti
Derya Alabaz1, Emine Kocabaş2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
Kandida türleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gittikçe önem kazanan patojenler olmuşlardır. Yenidoğanlarda enfeksiyon gelişme riskini artıran birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Hangi yenidoğanda SSS enfeksiyonu gelişebileceğini kestirmek güçtür. Kandidemi gelişen her yenidoğanda BOS incelemesi yapılmalıdır. Bakteriyel menenjiti düşündürecek BOS bulguları bulunan yenidoğanlarda, pozitif kültür sonucu yoksa bile kandidal menenjit kuşkusu her zaman gözönünde tutulmalıdır. Menenjit tanısı konulan yenidoğanlarda tedavi seçimi ve yönetimi klinikler arasında değişiklik göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Kandida, yenidoğan, menenjit, Candida, newborn, meningitis
Copyright © 2016 cshd.org.tr