Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 2
Tıp eğitiminde bilmecelerin yeri
Öznur Adıgüzel Akman *1 ,Cengiz Yakıncı *2
1 Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Zonguldak, Türkiye
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Malatya, Türkiye
Bilmece, bir şeyin adını söylemeden, bazı özelliklerini direk bir şekilde değil de dolaylı yollarla üstü kapalı bir şekilde anlatıp onun ne olduğunu bilmeyi, dinleyene veya okuyana bırakan oyun, eğlence olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar eğlence aracı olarak görülse de, eğlenme ve oyunun da ötesinde, eğitici özelliği de bilinmektedir. Bilmecelerin soru-cevap şeklinde olması, kişiyi düşünmeye sevk etmesi, çağrışım ve benzerlikler yoluyla kişinin muhakeme yeteneğini artırması eğitimde kullanılabilirliğini göstermektedir. Ancak bilmecelerin eğitim öğretim sürecinde yeterince kullanılmadığı görülmektedir. Bu yazının amacı, geçmişten bu yana bilinen ve son zamanlarda eğitim alanında kullanılmasına vurgu yapılan bilmecelerin tıp eğitiminde de kullanılabileceğine dair fikir oluşturmayı sağlamaktır. Tıp eğitimi sürecindeki zorluk ve yoğun bilgi içeriği nedeniyle, az kelimeyle çok daha fazla şey anlatmak bilmecelerle mümkündür. Bilmecelerin tıp eğitiminde bilginin akılda kalıcılığını artırmaya yönelik katkısı olabileceğine dair farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : bilmece, tıp eğitimi
Copyright © 2016 cshd.org.tr