Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 2
Çocuk ve adolesanlarda cinsiyet uyuşmazlığı
Zehra Aycan *1 ,Koray Başar *1 ,Ece Böber *1 ,Semra Çetinkaya *1 ,Şükran Darcan *1 ,Feyza Darendeliler *1 ,Hakan Döneray *1 ,Eren Er *1 ,Fatih Gürbüz *1 ,Nihal Hatipoğlu *1 ,Arzu İsmayilova *1 ,Gülay Karagüzel *1 ,Mehmet Keskin *1 ,Z. Alev Özön *1 ,Doğa Türkkahraman *1
1 Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği (ÇEDD) Cinsiyet Uyuşmazlığı Çalışma Grubu Cinsiyet uyuşmazlığı (CU), en az altı ay süreyle kişinin hissettiği/dışa vurduğu cinsiyetiyle doğumdaki cinsiyeti arasında belirgin uyumsuzluk olması ve buna klinik olarak anlamlı düzeyde sıkıntının eşlik etmesi durumudur. Psikiyatrik değerlendirmelerden sonra CU tanısı kesinleşen adolesanlarda tıbbi tedaviler üç aşamalıdır. Birinci aşama GnRH (gonadotropin-releasing hormon) analog tedavisiyle pubertenin baskılanması, ikinci aşama cinsiyet steroidlerinin tedaviye eklenmesi, üçüncü aşama ise 18 yaşından sonra cerrahi düzeltme yapılması ve cinsiyet steroidi tedavisine devam edilmesidir. CU olan bireylerde cinsiyet uyum süreci oldukça uzun ve zorludur. Ancak toplumsal farkındalık ve klinisyenlerin deneyimleri arttıkça bu bireylerin gerekli tedavilere erişimi kolaylaşacaktır. Anahtar Kelimeler : cinsiyet uyuşmazlığı, cinsiyet hoşnutsuzluğu, doğumda atanan cinsiyet (DAC)
Copyright © 2016 cshd.org.tr