Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Moraxella catarrhalis’in neden olduğu psödogonokokal oftalmia neonatorum vakası
Aslı Çınar1, Türkan Aydın2, Sibel Kadayıfçılar3, Deniz Gür4, Murat Yurdakök5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçenti
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Profesörü
5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Moraxella catarrhalis eskiden patojen bir mikroorganizma Kabul edilmemesine rağmen, literatürde neonatal konjunktivitin de içinde bulunduğu bazı enfeksiyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu mikroorganizmanın Neisseria gonorrhoea’ye olan benzerliği biyokimyasal bir ayrımı ve izolasyonu zorunlu kılar. Bu yazıda, pürülan akıntısının Gram boyamasında hücre içi gram negatif diplokok saptanarak yanlışlıkla gonokokal oftalmia neonatorum tanısı konulup tedavi edilen bir neonatal konjunktivit vakası bildirilmiştir. Kültür sonucunda eskiden Branhamella catarrhalis olarak bilinen ve beta-laktamaz üreten M. catarrhalis üredi. Bu yanlış gonokok konjunktiviti tanısı sosyal, psikolojik ve tıbbi sakıncalar taşımaktadır. Sunduğumuz neonatal konjunktivit vakası bildiğimiz kadarıyla, M. catarrhalis’in neden olduğu Türkiye’den bildirilen ilk vakadır. Anahtar Kelimeler : Moraxella catarrhalis, yenidoğan, psödogonokokal oftalmia neonatorum, Moraxella catarrhalis, neonate, pseudogonococcal ophthalmia neonatorum
Copyright © 2016 cshd.org.tr