Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 2
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman ve asistan hekimlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda bilgi, tutum ve davranışları
Murat Özer *1 ,Selçuk Doğan *1 ,Sema Çetin *1 ,Ayşegül Ertuğrul *2 ,Ezgi Ulusoy Severcan *2
1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Uzmanı, Ankara, Türkiye
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Doçenti, Ankara, Türkiye
Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO)`ların üretimi ve tüketimi dünya genelinde son yirmi yılda artış gösterme eğilimindedir. Buna karşın GDO`ların insan sağlığı üzerine etkileri henüz açıklık kazanmamıştır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin GDO`lara karşı tutum ve yaklaşımları oldukça önemli olup, sadece çocukları değil, anne babalar üzerinden tüm toplumun beslenme alışkanlıklarını etkileyebilme özelliğindedir. Bu çalışma ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman ve asistan hekimlerinin GDO`lar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı kesitsel nitelikteki bu çalışma 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde görevli 102 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman ve asistan hekimi ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirildi. Katılımcıların %67,6`sı GDO`lu besinlerin sağlığa zararlı olduğunu, %37,3`ü hekimlerin GDO`lu besinler konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu, %63,7`si hastalarına GDO`lu besinleri tüketmemesini önerdiğini belirtti. Katılımcıların 78`i (%76,4) GDO terimini ilk kez internet/ televizyon/gazete/radyo gibi medya araçlarından duyduğunu ifade etti; ilk defa eğitim faaliyetleri sırasında duyduğunu belirten ise sadece 13 (%12,7) kişi oldu. Çalışmamızda araştırma grubunun GDO`lara yönelik risk algılarının yüksek, bilgi düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiştir. Hekimlerin GDO`lu besinlere yönelik şüphelerini gidermek için eğitim faaliyetlerinde bu konuya daha fazla yer verilmesi öncelikle hekimlerin, ardından toplumun bu konudaki farkındalığını artıracaktır. Anahtar Kelimeler : genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), GDO`lu besinler, bilgi düzeyi, çocuk hekimi
Copyright © 2016 cshd.org.tr