Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 2
Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ultrasonografi ve Tc-99m DMSA sintigrafisinin vezikoüreteral reflüyü öngörmedeki yeri
Halime Nayır Büyükşahin *1 ,Aysel Taktak *1 ,Nermin Uncu *1 ,Banu Çelikel Acar *2 ,Nilgün Çakar *3
1 Ankara Hematoloji-Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Uzmanı, Ankara, Türkiye
2 Ankara Hematoloji-Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Doçenti, Ankara, Türkiye
3 Ankara Hematoloji-Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Profesörü, Ankara, Türkiye
İlk idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sonrası vezikoüreteral reflü (VUR) tahmininde renal ultrasonografi (USG) ve 99m teknesyum dimerkaptosüksinik asit sintigrafinin (DMSA) prediktif değerini belirtmek için yapılan bu çalışmada 2008-2013 yılları arasında ilk ateşli idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle izlenen USG, işeme sistoüretrografisi (VSUG) ve DMSA görüntüleme incelemeleri altı ay içinde yapılmış olan 332 hastanın (%83,1`i kız ve %16,9`ı erkek) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Ortalama yaşları 63.4 ay (± 43.3) olan hastaların 167`sinde (%50,3) VUR saptandı; 93`ü (%56) tek taraflı, 74`ü (%44) iki taraflıydı. Renal ünitelere göre değerlendirildiğinde 664 renal ünitenin 241`inde (%36,3) VUR saptandı; 151`i (%22,7) hafif (derece I-III) ve 90`ı (%13.6) şiddetliydi (derece IV-V). Normal olmayan görüntüleme bulguları 664 böbrek ünitesinin USG`de 293`ünde (%44,1) ve DMSA`da 256`sında (%38,6) saptandı. DMSA`da saptanan renal skar ve normal olmayan USG bulguları reflü şiddeti ile ilişkiliydi (p = 0.001). Hastalarda VUR`u tahmin etmede duyarlılık ve negatif prediktif değerler sırasıyla USG için 68.9 ve 92.5, DMSA için ise 67.8 ve 92.9 olarak hesaplandı.

Bu sonuçlara göre normal US ve DMSA, tekrarlayan İYE olmayan hastalarda VUR üzerinde yüksek negatif prediktif değerlere sahiptir. Normal idrar USG ve DMSA tarama sonuçları VSUG yapılma ihtiyacını azaltır. Anahtar Kelimeler : idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü, ultrasonografi, böbrek sintigrafisi

Copyright © 2016 cshd.org.tr