Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 3-4
Çocukluk çağı obesite ilişkili astım
Kadriye Tol *1 ,Ümit Murat Şahiner *2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi,
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Astım ve obesite, çocuklarda en sık görülen kronik sağlık durumlarından ikisidir ve son birkaç yıl içinde yaygınlıkları paralel bir artış göstermektedir. Obesite ve astım hastalıklarının birbirine paralel artış göstermesi bu iki hastalığın birbiriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Günümüzde obesite ve astım ilişkisini açıklayabilecek epidemiyolojik, fizyolojik, mekanik, immünolojik, genetik ve çevresel faktörleri içeren çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte obesite ve astım arasındaki ilişki henüz tam olarak açıklanamamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu ilişkinin multifaktöriyel olduğu sonucu farklı bir astım fenotipi olarak obesite ilişkili astım kavramını ortaya çıkmıştır. Bu derlemede astım ve obesite arasındaki bu multifaktöriyel ilişkinin basamakları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu multifaktöriyel ilişkinin tüm etmenlerinin ortaya çıkarılması obesite ilişkili astım tedavisinde daha spesifik tedavi yöntemlerinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Anahtar Kelimeler : astım, obesite, çocuk
Copyright © 2016 cshd.org.tr