Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 3-4
Adolesanlarda anorektal ağrının seyrek görülen bir nedeni: `Proktalgia fugaks`
Duygu Demirtaş *1 ,İnci Nur Saltık Temizel *2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı,
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
`Proktalgia fugaks`, genellikle kendi kendini sınırlayan, kısa, şiddetli, aralıklı anorektal ağrı atakları ile karakterize olan fonksiyonel bir hastalıktır. Çocukluk çağında nadiren bildirilen bir durumdur. Bu yazıda üç yıldır olan anorektal ağrı atakları ile başvurup `proktalgia fugaks` tanısı alan 15 yaşında bir kız olgu sunulmaktadır. Anorektal ağrı yapan diğer nedenler ayırt edildikten sonra hastaya `proktalgia fugaks` tanısı konuldu. Hasta rektal miyotomi ve literatürde `proktalgia fugaks` için önerilen inhale salbutamolden hasta fayda görmedi. Hastaya ve ailesine hastalık hakkında bilgi verildi, semptomların ciddi bir hastalıktan kaynaklanmadığı anlatıldı. İki yıldır `proktalgia fugaks` tanısı ile takip edilen hasta, anorektal ağrı ile başa çıkma yeteneğini geliştirdi. Anorektal ağrı atakları olan adolesanlarda `proktalgia fugaks` ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu iyi huylu ve genellikle kendi kendini sınırlayan hastalığın tanısının konulabilmesi için farkındalık önemlidir. Anahtar Kelimeler : adolesan, anorectal ağrı, fonksiyonel ağrı
Copyright © 2016 cshd.org.tr