Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 1-2
Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile tetiklenen akut ürtiker: Bir vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi
Murat Özer *1 ,Ayşegül Ertuğrul *1 ,İlknur Bostancı *2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Uzmanı,
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Profesörü
Ürtiker tüm yaş gruplarında sık görülen ve aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan kaşıntılı ve ödemli plaklar ile karakterize bir deri hastalığıdır. Çocuklarda görülen akut ürtiker olgularının yarısında etiyolojiden enfeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır ve genellikle herhangi bir rutin tanısal tetkikin yapılmasına gerek yoktur. Akut ürtiker ile başvuran sekiz yaşında kız hastanın solunum yolu enfeksiyonu bulguları bulunması ve ürtikerinin antihistaminikten fayda görmemesi sebebi ile yapılan incelemede Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonu saptanmış ve azitromisin tedavisi verilmiştir. Akut ürtiker ile başvuran ve solunum yolları enfeksiyonu bulguları olan olgularda özellikle ürtikerin antihistaminik tedaviye cevap vermemesi durumunda ayırıcı tanıda mikoplazma enfeksiyonu akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : ürtiker, Mycoplasma pneumoniae, antihistaminik, azitromisin
Copyright © 2016 cshd.org.tr