Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 1-2
Ülkemizde Türkçe Latin harfleriyle yazılmış çocuk hastalıkları kitapları incelemesi
Cengiz Yakıncı *1 ,Mustafa Şapcıoğlu *2
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Malatya
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi, Malatya
Bu makalenin amacı ülkemizde yayınlanan Türkçe Latin harfleriyle yazılmış çocuk hastalıkları kitaplarının incelenmesidir. Çevirisi yapılmış yabancı kitaplar bu çalışmaya alınmamıştır. Kitapların incelemesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu kaynaklı olmak üzere dört başlık halinde yapıldı. Anahtar Kelimeler : çocuk hastalıkları, kitap, Türk pediatri kitap tarihi
Copyright © 2016 cshd.org.tr