Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hemolitik hastalık
Özlem Tekşam1, Yunus Emre Mercan2, Ebru Kazancı2, Şule Yiğit3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Minör kan grup uyuşmazlığı çok seyrek olmakla birlikte, kan değişimine ihtiyaç gösterecek kadar ciddi hemolitik reaksiyonlar gözlenebilmektedir. Bu nedenle nedeni tam olarak belirlenemeyen hemolitik durumlarda minör kan grup uyuşmazlığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu yazıda annedeki anti-E antikorlarına bağlı olarak ağır hemolitik hastalık gelişmiş ve iki kez kan değişimine ihtiyaç göstermiş olan bir yenidoğan vakası sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : minor kan grupları, hemolitik hastalık, indirekt hiperbilirübinemi, yenidoğan, minor blood groups, hemolytic disease, indirect hyperbilirubinemia, newborn
Copyright © 2016 cshd.org.tr