Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler
Handan Ünsal1, Füsun Atlıhan2, Hilal Özkan1, Şeref Targan1, Hür Hassoy3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Uzmanı
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Doçenti
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık Öğrencisi
Anne sütü ile beslenme; bebeklerin büyüme ve gelişmelerine uygun, tüm beslenme şekillerinden üstün en ideal beslenme şeklidir. Emzirmeye başlama alışkanlığı ülkemizde yaygındır, fakat ek gıdaların erken dönemde verilmesi önemli bir sorundur. Çalışmamızda, anne sütü ile beslenme uygulamalarına etkili sosyodemografik faktörleri belirlemek, anne sütü ile beslenme sürecinde yaşanacak sorunların önceden tespiti ve alınması gereken önlemlere katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, hastanemize Temmuz 2002 – Kasım 2003 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvurmuş 6-24 aylar arasında bebeği olan 5003 anne ile görüşülerek bir anket uygulandı. Annelerin 4688'inin (%93.7) doğumda bebeklerini emzirmeye başladıkları, bunların ise doğumda 4547'sinin (%97) sadece anne sütü ile beslenmeye devam ettikleri, dördüncü ayda bu sayının 2165'e (%46.2), altıncı ayda 407'e (%8.7) düştüğü görüldü. İlk emzirme zamanının geç olması, sezaryenle doğum, doğumda sağlık problemi varlığı, düşük doğum ağırlığı, iyi gelir düzeyi, multipartite ve emzik-biberon kullanımı ilk altı ay ek besine başlama eğilimini arttıran faktörlerdi. Toplumumuzda erken ek besinleri verme ve erken sütten kesme sorunu nedeniyle anneler antenatal eğitim programları ile bilinçlendirilmeli ve ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeye özendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : anne sütü ile beslenme, demografik özellikler, breastfeeding, demography
Copyright © 2016 cshd.org.tr