Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi
Nilgün Şalk Vatandaş1, Aylin Tarcan2, Namık Özbek3, Berkan Gürakan4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Uzmanı
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Çalışma sadece anne sütü, mama ile beraber anne sütü (anne sütü+mama) ve sadece mama ile beslenen bebeklerin altıncı aylarında kann hemoglobin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada 115’i sadece anne sütüyle, 21’i mama ile beraber anne sütüyle ve 15’i demir ile desteklenmiş mama ile beslenen altı aylık 151 bebekten tam kan sayımı, serum demir, ferritin konsantrasyonlarına bakıldı. Gruplar arasında hemoglobin, MCV ve ferritin düzeyleri arasında farklılık bulunmadı. Çalışmaya alınan 151 bebekten 15’inde demir eksikliği anemisi belirlendi. Bu bebeklerin 14’ü sadece anne sütüyle, birisi de mama ile beraber anne sütüyle besleniyordu. Demir eksikliği anemisi olan bebeklerin olmayanlara göre doğum ağırlıkları daha düşük ve ilk altı ayda ağırlık kazanımları daha fazla idi. Bu sonuçlar doğum ağırlığı düşük olan, ilk altı ayda hızlı kilo alan bebeklerde proflaktik demir tedavisine devam edilmesinin uygun olacağını gösterdi. Anahtar Kelimeler : sadece anne sütü, hemoglobin, exclusive breastfeeding, hemoglobin
Copyright © 2016 cshd.org.tr