Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi
Özlem Tekşam1, Serdar Beken2, Murat Yurdakök3, Sevim Balcı3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Profesörü Yenidoğan döneminde amniotik band sendromunun tanısını koymak çoğu zaman zordur. Fakat konstriksiyon bölgelerindeki fibröz bandların varlığı anıda yardımcıdır. Amniotik band sendromunda amniotik membranların gebeliğin erken dönemlerinde rüptüre olduğu yaygın olarak kabul edilen görüştür. Rüptüre neden olan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Bu yazıda sol el dördüncü parmakta ve kafada konstriksiyon halkası, sol ayak birinci ve ikinci parmaklarda sindaktilisi ve sol ayağın üçüncü parmağında amputasyonu olan amniotik band sendromlu bir yenidoğan vakası sunulmaktadır. Bu vakadaki deformitelere de erken amniotik rüptür sekansının neden olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Erken amniotik rüptür sekansı, amniotik band sendromu, yenidoğan, early amniotic rupture sequence, amniotic band syndrome, newborn
Copyright © 2016 cshd.org.tr