Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Bin Yıl Hedefleri
Selda Hızel Bülbül
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti İkinci bin yılda insanlık refahını yükseltmek, daha sağlıklı ve barış içinde bir gelecek için 1977 yılında Dünya Sağlık Assemblesi’nde “Herkes için Sağlık” hedeflenmiştir. Günümüze kadar çok şey yapılmışsa da bu hedefe ulaşma yolunda ilerleme birçok ülkede oldukça yavaştır. Bu nedenle çalışmalara ivme kazandırmak, 2015 yılına dek eşitsizliklere son vermek ve dünyada sağlığı yükseltmek amacıyla 2000 yılında “Bin yıl Zirvesi” yapılmış ve sekiz amacın gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bin yıl hedefleri; öncelikli amacı, dünyada yoksulluğa son vermek olan ülkeler arası bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Bu amaçları önceki hedeflerden ayıran, daha çok sayıda ulusun benimsemiş olması ve daha fazla çaba göstermesidir. Bin Yıl Bildirgesi’ndeki sekiz amacın üçü, 18 hedefin sekizi, 48 göstergenin 18’i sağlıkla ilişkilidir. Bu amaçlara ulaşılması için sürdürülebilirlilik ve para yanında, kararlı hükümet politikaları, makroekonomik istikrar ve yolsuzluklarla savaşan bir yönetim gerekmektedir. Ancak yoksul ülkeler engelleri tek başına aşamazlar. Bu nedenle, zengin ülkelerin dünya geleceği için yatırım yapması ve tüm dünya devletlerinin eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için işbirliği içinde çalışması gerekir. Belki de ilk kez farklı sektörler ve kurumlar işbirliği içinde dünyayı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için güç birliği yapmıştır. Bu nedenle “Bin Yıl Hedefleri” üçüncü bin yılın en önemli gelişmesi olarak sağlık gelişimi tarihinde yerini alacaktır. Anahtar Kelimeler : Çocuk sağlığı, herkes için sağlık, bin yıl hedefleri, child health, health for all, millennium development goals
Copyright © 2016 cshd.org.tr