Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Kistik fibrozis akciğer hastalığında patogenez
Uğur Özçelik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Kistik fibrozis birçok sistemi tutan kalıtsal bir hastalıktır ve özellikle solunum yollarının obstrüksiyonu ve enfeksiyonu ile karakterizedir. Burada, kistik fibrozis hastalığında akciğer tutulumunun patogenezi; genetik, moleküler bozukluk, mukus düzenlenmesindeki fizyolojik mekanizmalar, enfeksiyon ve enflamasyon konularına odaklanılarak gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : kistik fibrozis, genetik, patogenez,cystic fibrosis, genetics, pathogenesis.
Copyright © 2016 cshd.org.tr