Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Miller-Fisher sendromu İki vaka takdimi
Önder Yavaşcan1, Sümer Sütçüoğlu2, Gülşen Dizdarer3, Salih Özgür4, Nejat Aksu5
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1Pediatri Başasistanı, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatrik Nöroloji Uzmaru, 4Pediatri Asistanı, 5Pediatri Doçenti Miller-Fisher sendromu(MFS) akut başlangıçlı ataksi, eksternal oftalmopleji ve arefleksi ile giden bir klinik tablo olup, Guillain-Barré sendromunun (GBS) seyrek görülen bir şeklidir. Miller-Fisher sendromu GBS'den yalnızca birkaç klinik özellikle ayırt edilebilmekte laboratuvar bulgulan özgün olmadığı için tanı ancak hastalıktan şüphelenildiği durumda konulabilmektedir. Tüm GBS'li hastalann yaklaşık %5'inin MFS'li hastalar olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda MFS'yi hatırlatmak, GBS'den ayırıcı özelliklerini vurgulamak ve tedavisini tartışmak amacı ile iki hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Miller-Fisher sendromu, Guillain-Barré sendromu,Miller-Fisher syndrome, Guillain-Barré syndrome.
Copyright © 2016 cshd.org.tr