Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
İnfantil fibröz hamartom Bir vaka takdimi
Erdal Taşkın1, Mehmet Kılıç1, İ. Hanifi Özercan2, Erdal Yılmaz3, İlknur Varol4, A. Denizmen Aygün5
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Patoloji Doçenti, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Araştırma Görevlisi, 5Pediatri Profesörü İnfantil fibröz hamartom vücudun hemen her yerinde subkutanöz fibröz dokunun proliferasyonu ile meydana gelen, hayatın ilk iki yılında ortaya çıkan benign ve kendi kendini sınırlayan, yaygın olmayan bir tümörüdür. Sunduğumuz sekiz aylık erkek hasta iki aylık iken sol koltuk altında otaya çıkan ağrısız kitle yakınması ile getirildi. Histopatolojik olarak tanımlanan infantil fibröz hamartom vakası az rastlanması nedeniyle sunuldu. Anahtar Kelimeler : İnfantil fibröz hamartom, yumuşak doku tümörü,fibrous hamartoma of infancy, soft tissue tumor.
Copyright © 2016 cshd.org.tr