Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Rizomelik kondrodisplazia punktataly bir vakada hipospadias
Semra Çetinkaya1, Fikriye Sarıkayalar2, Zeynep Alev Özön3, Sevim Balcı4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Yardımcı Doçenti, 4Pediatri Profesörü Rizomelik kondrodisplazia punktata; kondrodisplazia punktata (CDP), iktiyozis, katarakt, rizomelik veya rizomezomelik kısa boy ile karakterize bir sendromdur. CDP epifizyel kıkırdaklarda ve di.er kıkırdak yapılarda, anormal noktasal kalsifikasyonlarla karakterize olup, hastalığın belirleyici bir bulgusudur. CDP seyrek görülen iskelet displazileri grubundadır ve insidansı 100 000 canlı doğumda bir olarak bildirilmiştir. Daha önce iki vaka Türkiye’den bildirilmiştir. Bizim hastamız hipospadiaslı bildirilmiş ikinci vakadır. Anahtar Kelimeler : kondrodisplazia punktata, hipospadias, katarakt, lateral ventrikül dilatasyonu,chondrodysplasia punctata, hypospadias, cataracts, dilatation of lateral ventriculus.
Copyright © 2016 cshd.org.tr