Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Mantar zehirlenmesi: 28 vakanın değerlendirilmesi
Müferret Ergüven1, Suar Çakı1, Murat Deveci2
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Asistanı İstanbul’da yoğun mantar zehirlenmelerinin olduğu 1994 ve 2000 yıllarında hastanemizin pediatri kliniğinde mantar zehirlenmesi tanısıyla tedavi gören toplam 28 hasta yıllara göre iki gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. Birinci grup hastalarda (n: 14), başvurularının ilk 24 saati içerisinde serum alfa-amanitin düzeyine bakıldı ve sekiz hastaya (%57) Amanita phalloides zehirlenmesi tanısı konuldu. Bu tanıyı alan hastalarda gastrointestinal semptomlardan sonra karaciğer yetersizliği bulguları ortaya çıktı ve dört hasta (%50) eksitus oldu. Bu hastalara konvansiyonel tedavi ile birlikte hemoperfüzyon uygulandı. İkinci grup hastalarda, serum alfa-amanitin düzeyine bakılamadı. Latent dönem, klinik ve laboratuvar bulguları ile hastaların yedisine (%50) olası Amanita phalloides tanısı konuldu. Tedavi yaklaşımları birinci grup ile aynıydı. Bu grupta iki hasta eksitus oldu. Ikinci grupta eksitus oranının düşüklüğü; hastaların hastaneye erken başvurmaları, erken tedavi girişimi ve özellikle erken hemoperfüzyon uygulanması ve amanita dışı mantarlarla zehirlenme olasılığına bağlandı. Anahtar Kelimeler : mantar zehirlenmesi, alfa-amanitin, hemoperfüzyon,mushroom poisoning, Amanita, hemoperfusion.
Copyright © 2016 cshd.org.tr