Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Tuhfe-i Mübârizi'de çocuk hekimliği bilgileri
Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Anahtar Kelimeler : history, turkish pediatrics, Tuhfe-i Mübarizi
Copyright © 2016 cshd.org.tr