Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Tıpta dil birliğinin sağlanması
Cengiz Yakıncı1, Mehmet Aslan2, Uğur Bıçak2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Araştırma Görevlisi Dil, onu kullanan toplum gibi canlı ve değişkendir. Tıp alanındaki baş döndürücü gelişmeler; yeni birçok yeni sözcük ve terimin yabancı kaynaklardan aynen alınarak kullanıma girmesine yol açmıştır. Bu terimlerin çeşitli konferans, seminer ve dergilerde kullanılması, bu sözcüklerin aynen benimsenmesine neden olmuş ve mevcut durum dilin kullanılışında karışıklıklara ve sorunlara yol açmıştır. Bu sorunları ve karışıklıkları aşmak ortak ve standart dil kullanmakla mümkündür. Bu çalışmadaki amaç; herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan, söylenen ve yazılan terimlerden oluşan ortak dil kullanılması fikrini benimsetmek, ilgili ortamlarda konunun gündeme getirilmesini ve gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını sağlamaktır. Anahtar Kelimeler : tıp, Türkçe, dil birliği, medicine, Turkish, language unity.
Copyright © 2016 cshd.org.tr