Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
İlaca bağlı hepatotoksisite
Makbule Eren1, İnci Nur Saltık-Temizel2, Nurten Koçak3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı, 3Emekli Pediatri Profesörü İlaca bağlı karaciğer zedelenmesi onay almış bir ilacın piyasadan çekilmesinde en önemli faktördür. Karaciğer, birçok ilaç ve değişik ajanların metabolizmasından sorumludur. İlaçların bir çoğu intestinal emilimi kolaylaştıracak şekilde lipofilik yapıya sahiptir. Karaciğerde biyotransformasyon olarak bilinen, sitokrom P-450 enzim sistemi aracılığıyla olan biyokimyasal olaylar ile safra ve idrardan atılımlarını mümkün kılan hidrofilik yapıyı kazanırlar. Biyotransformasyondan sorumlu ana organ olması karaciğeri aynı zamanda ilaç toksisitesinin hedefi haline getirir. Enzim sisteminin genetik polimorfizmi, yaş, cinsiyet farklılıkları, enfeksiyonlar, eşlik eden karaciğer hastalıkları ve birlikte kullanılan ilaçlar gibi nedenlerle aynı ilaca, eşit farmokolojik dozda verilmesine rağmen, kişiler farklı reaksiyon verebilirler. Mevcut yazımızda ilaç zedelenmesinin patogenezi, reaksiyonlarının tipleri, klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler : hepatotoksisite, izoniazid, asetaminofen, sitokrom P-450, ilaç reaksiyonu, hepatotoxicity, isoniazid, acetaminophen, cytochrome P-450, drug reaction
Copyright © 2016 cshd.org.tr