Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Akut respiratuar distres sendromu
Ayşe Tana Aslan1, Deniz Doğru2, Uğur Özçelik3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi1Pediatri Uzmanı,2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Profesörü Akut respiratuar distres sendromu, sepsis ve diğer enflamatuar nedenlerden kaynaklanan alveol epitel ve endotel engellerinde zedelenme, akut enflamasyon ve proteinden zengin pulmoner ödem ile karakterize ciddi akciğer zedelenmesini ifade etmektedir. Derin hipoksemi, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ve bozulmuş akciğer kompliyansı görülür. Yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Patogenez ve değişik tedavi stratejileri üzerindeki çalışmalar son 20-30 yıldır sürmektedir. ARDS tedavisinde amaçlar altta yatan hastalığın tedavisi, akut akciğer zedelenmesini en aza indirebilmek, dokuların oksijen ihtiyacının karşılanması ve iatrojenik akciğer zedelenmesinden kaçınmak olmalıdır. Birçok tedavi yöntemi önerilmiş ve denenmişse de çoğu halen tartışmalıdır. Bu makalede akut respiratuar distres sendromunun patogenezi, klinik ve radyolojik bulguları ile tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : akut respiratuar distres sendromu, patogenez, tedavi, ARDS, pathogenesis, management
Copyright © 2016 cshd.org.tr