Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Femoral hipoplazi ve değişik yüz görünümü sendromu:Bir vaka takdimi
Ayşe Korkmaz 1, Aslı Çınar2, Özlem Tekşam2, Murat Yurdakök 3,Yasemin Alanay2, Sevim Balcı3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Öğretim Görevlisi, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü Femoral hipoplazi ve değişik yüz görünümü (femoral-fasiyal) sendromu maternal diyabet ile önemli ilişkisi olan ve seyrek görülen bir sendromdur. Önemli bulguları atipik yüz görünümü (uzun filtrum, yarık damak, kulak anomalileri) ile birlikte iskelet (esas olarak femoral hipoplazi ve eğrilik), genitoüriner ve kardiyovasküler anomaliler ile karakterlidir. Prenatal tanı yüksek oranda bir şüpheyi ve diğer iskelet displazilerinin ayırıcı tanısını gerektirir. Bu yazıda maternal diyabet öyküsü olan ve femoral hipoplazi-değişik yüz görünümü sendromu tanısı almış olan bir prematüre bebek sunularak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : femoral-fasiyal sendrom, femoral hipoplazi,femoral-facial syndrome, femoral hypoplasia-bowing
Copyright © 2016 cshd.org.tr