Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 1
Yenidoğan döneminde septik artrit ve osteomiyelit: deneyimlerimiz ve güncel bilgilerin gözden geçirilmesi.

Eskişehir ilinde tip 1 diyabetes mellitus tanısı ile izlenen hastaların epidemiyolojik özellikleri.

Bitkisel bir tehlike: Dieffenbachia.

Yenidoğan döneminde seyrek görülen gluteal sendromla bulgu veren akut iliak osteomyelit.

‘Hood’ ile oksijen verilerek tedavi edilen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu.

Suça sürüklenen çocukların durumu ve çözüm önerileri.

Sinoplu hekim Müʾmin bin Muḳbil’in Ẕaḫīre-i Murādiyye adlı eserinde hidrosefali üzerine.

Copyright © 2016 cshd.org.tr